صفحه اختصاصی سالن همایش شهید آوینی - ساختمان باقرالعلوم(ع)


برنامه کاری سالن همایش در مرداد ماه سال 1396

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 1396/05/02 8-12 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات همایش مذکور لغو گردید.
2 1396/05/30 10-12 دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی همایش مذکور در آینده برگزار می شود.
3 - - - -


برنامه کاری سالن همایش در  ماه های آینده سال 1396

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 1396/06/06 8:30 الی 11:30
دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی همایش مذکور در آینده برگزار می شود.


تمام حقوق متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.