صفحه اختصاصی سالن همایش شهید آوینی - ساختمان باقرالعلوم(ع)


برنامه کاری سالن همایش در خرداد ماه سال 1397

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 1397/3/30 7:30 الی 12 دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات همایش مذکور در آینده برگزار می گردد.
2 -
-
-
-
3 -
-
-
-
4 -
-
-
-
5 - - - -


برنامه کاری سالن همایش در ماه های آینده سال 1397

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -


تمام حقوق متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.