صفحه اختصاصی سالن همایش شهید آوینی - ساختمان باقرالعلوم(ع)

برنامه کاری سالن همایش در خرداد ماه سال 1396

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 1395/03/01 7:30 الی 13 دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات همایش مذکور برگزار گردید.


برنامه کاری سالن همایش در  ماه های آینده سال 1396

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 - - - -


تمام حقوق متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.