صفحه اختصاصی سالن همایش شهید آوینی - ساختمان باقرالعلوم(ع)


برنامه کاری سالن همایش درآبان ماه سال 1396

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 1396/09/26 8 الی 17 دانشکده پدافند غیر عامل همایش مذکور  برگزار گردید.
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -


برنامه کاری سالن همایش در  ماه های آینده سال 1396

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 1396/11/03
7:30 الی 17
دانشکده و پژوهشکده علوم پایه همایش مذکور در آینده برگزار می گردد.
2 1396/11/04 7:30 الی 17 دانشکده و پژوهشکده علوم پایه همایش مذکور در آینده برگزار می گردد.
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -


تمام حقوق متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.