صفحه اختصاصی سالن همایش شهید آوینی - ساختمان باقرالعلوم(ع)

برنامه کاری سالن همایش در فروردین ماه سال 1396

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 - - - -


برنامه کاری سالن همایش در  ماه های آینده سال 1396

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 1396-02-20 7:30 الی 17 دانشکده و پژوهشکده علوم پایه همایش مذکور در آینده برگزار می شود.


تمام حقوق متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.