صفحه اختصاصی سالن همایش شهید آوینی - ساختمان باقرالعلوم(ع)


برنامه کاری سالن همایش در مرداد ماه سال 1397

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 1397/05/07 7:30 الی 16:30 ناحیه بسیج امیرالمومنین(علیه السلام) همایش مذکور لغو گردید.
2 1397/05/15 10 الی 12
دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی همایش مذکور برگزار گردید.
3 1397/05/22 8 الی 18
دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
همایش مذکور  در آینده برگزار می گردد.
4 - - - -
5 - - - -


برنامه کاری سالن همایش در ماه های آینده سال 1397

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -


تمام حقوق متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.